Удидах алба хаагчид

ХОВД АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ГАЗАР-457 ДУГААР НЭЭЛТТЭЙ, ХААЛТТАЙ ХОРИХ АНГИЙН ДАРГА

Овог нэр: Баатар Эрдэнэбат

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Дэд хурандаа

Боловсролын байдал:  Бакалавр

Томилогдсон огноо: ШШГЕГ-ын даргын 2019 оны … дүгээр сарын …-ны өдрийн Б/….. дүгээр тушаал

ХОВД АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ГАЗАР-457 ДУГААР НЭЭЛТТЭЙ, ХААЛТТАЙ ХОРИХ АНГИЙН ХАРУУЛ ХАМГААЛАЛТ, ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛ ЭРХЭЛСЭН ДЭД ДАРГА

Овог нэр: Халзан Нямдаваа

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Хошууч

Боловсролын байдал:  Бакалавр

Томилогдсон огноо: ШШГЕГ-ын даргын 2020 оны … дугаар сарын …-ны өдрийн Б/…… дугаар тушаал

Back to top button