Иргэд хүлээж авах хуваарь

Д/дОвог нэрАлбан тушаалХүлээн авах хуваарь
1Дэд хурнадаа
Б.Эрдэнэбат
Ангийн даргаАжлын өдрүүдэд
08:00-12:00 13:00-17:00
2Хошууч
Х.Нямдаваа
Харуул хамгаалалт, гүйцэтгэх ажил эрхэлсэн дэд даргаАжлын өдрүүдэд
08:00-12:00 13:00-17:00
3Ахмад
Л.Бат-Өлзий
Цагдан хорих байрны даргаАжлын өдрүүдэд
10:00-12:00 15:00-17:00
4Ахлах дэслэгч
М.Нурханат
Ахлах нягтлан бодогчАжлын өдрүүдэд
08:00-12:00 13:00-17:00
5Ахмад
Т.Бат-Оюун
Сургалт, хүний нөөц,  хэвлэл мэдээлэл, дотоод ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэнАжлын өдрүүдэд
08:00-12:00 13:00-17:00
6Дэслэгч
М.Бурболат
Хүний тоо бүртгэлийн байцаагчАжлын өдрүүдэд
08:00-12:00 13:00-17:00
7Дэд хурандаа
С.Алтан-Од
Тасгийн дарга бөгөөд ахлах шийдвэр гүйцэтгэгчАжлын өдрүүдэд
08:00-12:00 13:00-17:00
8 Дэслэгч
Х.Солонго
Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагаа хариуцсан шийдвэр гүйцэтгэгчАжлын өдрүүдэд
08:00-12:00 13:00-17:00
9Ахлах дэслэгч
Г.Саран
97 дугаар тойргийн Шийдвэр гүйцэтгэгчАжлын өдрүүдэд
10:00-12:00 15:00-17:00
    10Дэслэгч
Б.Оюунбаяр
98 дугаар тойргийн Шийдвэр гүйцэтгэгчАжлын өдрүүдэд
08:00-12:00 13:00-17:00
11Ахлах дэслэгч
З.Лхагвадорж
100 дугаар тойргийн Шийдвэр гүйцэтгэгчАжлын өдрүүдэд
08:00-12:00 13:00-17:00
12Ахлах дэслэгч
Б.Бадрах
101 дүгээр тойргийн Шийдвэр гүйцэтгэгчАжлын өдрүүдэд
08:00-12:00 13:00-17:00
13Дэслэгч
Б.Одончимэг
236 дугаар тойргийн Шийдвэр гүйцэтгэгчАжлын өдрүүдэд
08:00-12:00 13:00-17:00
Back to top button