Home / Мэдээ, мэдээлэл / ТӨЛБӨР ТӨЛӨГЧ ГЭЖ ТӨЛБӨР АВАГЧИЙН ЭРХ, ЭРХ ЧӨЛӨӨ, ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН АШИГ СОНИРХЛЫГ ЗӨРЧСӨН БУЮУ ҮҮРГЭЭ БИЕЛҮҮЛЭЭГҮЙ ГЭЖ ГҮЙЦЭТГЭХ БАРИМТ БИЧИГТ ЗААСАН ИРГЭН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙГ ХЭЛНЭ.

ТӨЛБӨР ТӨЛӨГЧ ГЭЖ ТӨЛБӨР АВАГЧИЙН ЭРХ, ЭРХ ЧӨЛӨӨ, ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН АШИГ СОНИРХЛЫГ ЗӨРЧСӨН БУЮУ ҮҮРГЭЭ БИЕЛҮҮЛЭЭГҮЙ ГЭЖ ГҮЙЦЭТГЭХ БАРИМТ БИЧИГТ ЗААСАН ИРГЭН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙГ ХЭЛНЭ.

About cdgov457

Scroll To Top