Home / Uncategorized / Мэдээлэл

Мэдээлэл

Тус албанаас Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх чиглэлээр 2016 оны 10 дугаар сарын 28-ний өдөр “Авлига түүний мөн чанар ”, “Авлига ашиг сонирхолыг эсрэг хууль тогтоомж” сэдвээр нийт алба хаагчдад сургалт зохион байгуулж авлигаас урьчдилан сэргийлэх талаар гарын авлага болон сурталчилгааны материалыг өгч мэдээлэл хийлээSAM_2274

SAM_2255

SAM_2267

SAM_2261

About 457 457

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll To Top