Home / Иргэдийн хүлээн авч уулзах хуваарь

Иргэдийн хүлээн авч уулзах хуваарь

ШШГГ-457 ДУГААР НЭЭЛТТЭЙ, ХААЛЛТАЙ АНГИАС  ИРГЭДИЙГ ХҮЛЭЭН АВАХ ХУВААРЬ
Албан тушаалтан Гариг  Цаг
Ангийн дарга Даваа -Баасан 08:00-17:00
Дотоод ажлын хэлтсийн дарга
Ахлах төлөөлөгч
Төлөөлөгч
Ерөнхий нягтлан бодогч
Хүний нөөц, сургалт, хэвлэл мэдээлэл  хариуцсан мэргэжилтэн
Хүний тоо бүртгэлийн байцаагч
Хүний их эмч
Нийгмийн ажилтан, сэтгэл зүйч
Scroll To Top