Home / Байгууллагын түүхэн замнал

Байгууллагын түүхэн замнал

457 angi

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харъяа Ховд аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар – 457 дугаар нээлттэй, хаалттай хорих анги нь 1991 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн Засгийн газрын 153 дугаар тогтоолоор байгуулагдсан.

Тус анги нь захиргаа, санхүү, харуул хамгаалалт, цагдан хорих байр, эрүүгийн болон иргэний шийдвэр гүйцэтгэл, эмнэлэг, нийгмийн ажил, сэтгэл зүй, тоо бүртгэл, холбоо гэсэн бүтэц зохион байгуулалттайгаар 65 албан хаагчийн бүрэлдэхүүнтэй хорих анги, цагдан хорих байр, хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагаа, иргэний шийдвэр гүйцэтгэх чиглэлээр тус тус үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Тус ангийн үе үеийн удирдлагууд:

  1. Дэд хурандаа Ж.Очирбат 1991-2001 он
  2. Дэд хурандаа Б.Баатар 1999-2000 он
  3. Хурандаа Г.Нямсүрэн 2001-2007 он
  4. Хурандаа Б.Батсэлэм 2007-2011 он
  5. Дэд хурандаа С.Гэсэрбаатар 2011-2013 он
  6. Дэд хурандаа Б.Тамир 2013-2017 он
  7. Ахмад Б.Төмөр-Очир 2017-2018 он
  8. Дэд хурандаа Б.Эрдэнэбат 2018 оны 11 дүгээр сараас хойш ангийн даргаар ажиллаж байна.
Scroll To Top